Bilgi Güvenliği

Bilginin güç olduğu çağımızın gerçeği. Bilgiyi üretmek, sahip olmak ve yönetmek tüm işletmelerin diğer kurumların başarısı için vaz geçilmez hale gelmiş durumdadır.

Bilginin önemi, güvenliğini de önemli bir faktör haline getirmiştir. Bilgi güvenliği konusunda çalışma yapmak çağın gereği olduğu için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi de oluşmuş ve uygulamaya alınmıştır.

Geçerli versiyonu ile ISO 27001:2013, her türlü kurumun bilgi güvenliği konusunda yapması gerekenler için bir çerçeve ve şablon sunmaktadır. Diğer pek çok yönetim sisteminden farklı olarak bilgi güvenliği adımları konusunda özel yönergeler oluşturmaya olanak veren Ek.A eklentisini de içermektedir.

Bunun yanında ihracatta kolaylıklar sağlayan YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) sahibi olmak için de başvuru şartları Türkak’dan akredite ve geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine sahip olmaktır.
Bilgi güvenliği