Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği tüm işletmelerin yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler ancak uzman bir ekip tarafından; hukuki, idari, teknik ve yönetsel çalışma ve kurallarla sağlanabilmektedir. Tek boyutlu çalışmalarla şirket ve kişileri yasanın yaptırımları karşısında çaresiz bırakan eksik çözümler ortaya çıkmaktadır. Bunun önüne geçmek için yanınızdayız.

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi kurulumu için de destek veriyoruz. ISO 27701 için ISO 27001'in ön şart olduğunu unutmayın.

KVKK gereği olarak ne yazık ki; sadece VERBİS yükümlülükleri ön plana çıkarılıyor. Fakat yasanın diğer maddeleri tüm işletmelerden ciddi bir hazırlık ve süreklilik istiyor.
Kişisel veri ve imha politikaları, gizlilik sözleşmeleri, aydınlat me ve açık rıza metinlerinin yanında kişisel verilerin güvenliği için gerekli idari, fiziki ve teknik önlemlerin eksik kalması tüm tarafların canını çok sıkacak sonuçlara yol açabilir.

Sizin ve tüm ilgililerin kişisel verilerinin güvenliği için bize ulaşın.

KVKK Uyumluluk Değerlendirmesi
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Yönetmeliklerinde tanımlanan şartları ne kadar sağladığınızı yerinde kontrol ederek mevcut durumunuzla ilgili raporumuzu size sunuyoruz.
Kontroller konularında uzman bir ekip tarafından değerlendiriliyor. Sadece hukuki uyumunuz değil, idari, fiziki, teknik yeterliliklerinizi de sizin için değerlendiriyor ve Bilgi Güvenliği ve İnsan Kaynakları gibi konulardaki tecrübemizi de sizinle paylaşıyoruz.

KVKK Yeterlilik Değerlendirmesi
KVKK konusunda uyumluluk konularını çözmüş kurum ve kuruluşlara tavsiye ettiğimiz bu değerlendirmede ise KVKK uyumunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla alınması gereken detay önlemler ve tutulması gereken kayıt ve takipleri içeren çok detaylı bir değerlendirme yapıyoruz. 100'den fazla başlık altında yapılan bu değerlendirme ile yeterliliğinizi tespit ederek olası bir olumsuzlukta ne kadar güçlü organizasyon ve delillere sahip olacağınızın bir resmi çekilmiş oluyor. Detaylı bie rapor ve ekleri ile idari ve hukuki sıkıntılarınız için ne kadar hazırlıklı olduğunuzu tespit ediyoruz.

Ekran Resmi 2020-05-16 09.37.06

Çözüm Aşaması
Değerlendirmelerimizde ortaya çıkan hususların çözümü konusunda, istemeniz şartıyla, doğrudan veya çözüm ortaklarımızın işbirliği ile mevcut durumunuzu iyileştirecek önlemlerde de destek oluyoruz.

Bilgi güvenliği, dijital teknolojiler, insan kaynakları, IT yöneticiliği ve hukuk tecrübelerine sahip ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Birinci seviye ölçümümüzde KVKK yasal uyumunuzu ve temel idari ile teknik yapınızı değerlendirerek sonuç puan ve raporunuzu sunuyoruz. Yasal olarak gereklerinizi yerine getirmemişseniz bunu tespit ediyor ve istemeniz haline gerekli adımlara destek veriyoruz.

İkinci seviye ölçüm ise KVKK konusunda bir şikayet veya benzeri olumsuz durum yaşama durumunuzda kendinizi sağlama alacak önlemlerin varlığı ve etkinliği değerlendiriliyor.


photo-1515524738708-327f6b0037a7

Unutmayın önlem her zaman hasarla baş etmekten daha ekonomik ve ağrısızdır.

Arayın, gelelim değerlendirmemizi yapalım.